21.4.07

всъщност истинският момент

е малко преди да вляза, когато я виждам цялата, озарена отвътре. предчувствам я, предвкусвам я, усещам ароматите й. мълча, а сърцето ми е преизпълнено с любов.

No comments: