7.4.07

последен епитаф

ще изчезна масово
им каза той
ще изчезна масово
им каза
като динозаврите.

No comments: