2.11.06

failure

is always the best way to learn.

честит първи сняг, everydbody. във френския културен институт има ужасно претенциозна и партикулярно грозна изложба графики (е добре де, има 1-2 добри неща :)). половината се казват Пространство [insert a random number between I and XXVII here] и изобразяват една и съща безпространствена геометрична безвкусица.

No comments: