21.11.06

една оставаше

алиса - на две крачки от пианото и на още толкова от огледалото.

No comments: