16.4.06

I know the way you feel

like the rains outside.

такива срещи винаги ме оставят в дъждовно настроение. прекалено бързо остаряваме. колко още ни остава?

No comments: