5.4.06

12 години

от смъртта на един много важен човек.

[you know you're right]

No comments: