5.5.09

за покойните се моли така

сякаш твоята душа се намира в ада, сред пламъците, и самият ти се мъчиш. чувствай техните мъки в сърцето си и пламенно, пламенно се моли за упокоението им в място светло, място злачно и място прохладно, където няма никаква болка, скръб и въздишка

No comments: