3.9.08

електролитна дисоциация

анионите към катода.
катоините към анода.


п.с. chrome не е никак зле.

No comments: