8.12.06

в спектакъла на лайфа аз съм ръкопляскаща.

станах, обърнах се да изляза, но на пода имаше червена панделка и един гребен и сега се чувствам като в туин пийкс, но по-малко уплашен.

само че ти сигурно и туин пийкс не си спомняш, защото боб не е влизал в стаята през прозореца и никога не е клякал в ъгъла да те гледа.

1 comment:

desislava said...

ина е толкова прекрасна, нали.