22.9.06

това било значи

човек да е на двайсет. не е много по-различно, но сигурно просто още не съм усетил тежестта на допълнителната година. хлип. никога повече тийн.

No comments: