7.2.06

за поезията и всички други неща

поезията, дете,
е любов.

всичко останало - също.
какво друго искаш да знаеш?

No comments: